Ceník služeb za školení a technické kontroly motorových vozíků. - Technické kontroly a školení obsluhy motorových manipulačních vozíků

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Ceník služeb ke stažení (pdf)

Základní kurz pro obsluhu manipulačních vozíků

Podmínky pro přijetí do kurzu

  1. Žadatel je starší 18. let
  2. Žadatel je tělesně a duševně způsobilý, odpovídající stav se prokazuje potvrzením od lékaře, které je součástí přihlášky.
  3. Žadatel nesmí být nezpůsobilým k řízení motorových vozidel, potvrzuje se podpisem čestného prohlášení, které je součástí přihlášky.
  4. Žadatel předloží 1x fotografii o rozměru jako pro občanský průkaz (nebo 30 x 35 mm)

Řidičské oprávnění k řízení motorových vozidel není vyžadováno, pokud se motorový vozík (MV) pohybuje na uzavřené účelové komunikaci, která není veřejně přístupná, stanovil-li si tak vlastník této komunikace
a vydá na to příslušnou směrnici.

Ze zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že obsluha motorového vozíku, která se pohybuje na pozemní komunikaci, musí mít řidičský průkaz na silniční motorové vozidlo dle tohoto zákona.

To znamená, že při celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg postačuje řidičské oprávnění skupiny „B“ a pokud celková hmotnost převyšuje 3 500 kg řidičské oprávnění skupiny „T“ nebo „C“.

1. Základní kurz obsluhy MV                                                                                           2 500,- Kč/osoba

2. Základní kurz obsluhy elektrovozíku – ručně vedeného                             1 500,- Kč/osoba

3. Rozšiřující oprávnění pro nosnost vozíků nad 5 t.                                       1 250,- Kč/osoba

4. Roční opakované školení                                                                                   240,- Kč/osoba

5. Referenční školení řidičů do 3,5 t.                                                                    150,- Kč/osoba

6. Technická kontrola MV (revize pohonu LPG/CNG je zdarma)                       900,- Kč/ks

7. Technická kontrola nemotorového vozíku (paletové vozíky atd.)                  250,- Kč/ks

8. Vypracování dopravně provozního řádu pro provoz manipulačních vozíků, cena stanovena
    dle skutečných nákladů v místě vyhotovení.

Držitelé průkazu obsluhy manipulačních vozíků vystavené naší firmou získají:

  • první opakované školení po roce zdarma
  • rozšiřující oprávnění pro nosnost nad 5 tun zdarma
  • vystavení duplikátu průkazu (ztráta, poškození) zdarma

Množstevní sleva - pořiďte pro svou firmu základní kurz pro tři zaměstnance a zaplatíte pouze dva.

Každý třetí uchazeč o základní kurz je zdarma

Uvedené ceny jsou bez DPH
 
Mgr.Jiri Ulke. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky